Huisartsen Nieuwkerken-Waas

Huisbezoeken

AANPASSING TIJDENS CORONA-PANDEMIE

Bellen naar 03 434 07 60 om een huisbezoek aan te vragen.

De arts beslist over de NOODZAAK en de DRINGENDHEID van het huisbezoek.

Huisbezoek arts Nieuwkerken-Waas

Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden, bij voorkeur voor 09.00 uur ’s ochtends.

Binnen de praktijk zijn de omstandigheden voor onderzoek en behandeling ideaal. Daarom raden wij aan om indien mogelijk op consultatie te komen. Op de raadpleging wordt u sneller en efficiënter gediend.
Wanneer u echt niet in staat bent om naar de praktijk te komen omdat u zich moeilijk of niet kan verplaatsen (hoogbejaarden, ernstig zieken, ….), kan u steeds een huisbezoek aanvragen.

Wij trachten zoveel mogelijk rekening te houden met uw keuze van arts, tenzij de arts niet beschikbaar is.